Openbare publicaties

Waar mogelijk publiceren deelnemers aan Waar mogelijk publiceren deelnemers aan het R&D programma ook in het openbare deel van deze website. Het meeste werk is echter alleen toegankelijk voor deelnemers.

Op dit moment is een publicatie openbaar gemaakt over het inspectiekader en kleuteronderwijs.

En er zijn drie willekeurige onderdelen van de besloten opgeving openbaar gemaakt.

Veiligheid; het verhaal van de timmerhoek

Verleiden tot spelen en leren

Kritische situatie: turfbewaking

 

Kritische situaties

Een kritische situaties stelt je voor een fundamentele, onderscheidende keuze. Fundamenteel: de keuze die je maakt betreft een of meer belangrijke onderwijsprincipes. Onderscheidend: wat je kiest, is bepalend voor het belangrijke onderwijsprincipe waar je voor staat. Vaak zijn kritische situaties van het type ´doet hij het of doet hij het niet?´

Turfbewaking?
Nu zit Kees vandaag al voor de vierde achtereenvolgende ochtend in de bouwhoek. Het lijkt wel of hij er geen genoeg van kan krijgen. Hij bouwt dat het een lust is...
Nou ja, lust...
Je praat over Kees met een mede-student. Die zegt: "Ik ben in een kleuterklas waar de leidster het precies bijhoudt, zij turft hoe vaak kinderen ergens gebruik van maken. Vier keer in dezelfde hoek, is wel de limiet. Dan moet een kind iets anders kiezen."
Wat denk je, mag deze Kees, of een volgende, van jou nóg vaker in die bouwhoek?
Kees meldt zich voor de vierde achtereenvolgende keer voor de bouwhoek. Mag hij dat van jou of mag hij het niet? Zijn er eventueel voorwaarden waar je bij je beslissing rekening mee houdt?
Geef argumenten!