Deelname en deelonderzoeken

Deelname vindt plaats op uitnodiging. Pas op! Aan deelname zijn kosten verbonden.
Mail Erik Vos, Bureau Educatief Ontwerpen, voor informatie over de kosten! En uiteraard voor andere vragen. Zie ook de contactpagina

 

Op zoek naar mooi kleuteronderwijs

Deelname en deelonderzoeken

Over R&D programma's voor lerarenopleidingen

Regels voor deelname

Je doet mee aan het R&D programma Kleuteronderwijs ontwerpen en onderzoeken omdat je een eigen arrangement voor opleiding of nascholing wilt (her)ontwerpen. De groep die aan het R&D programma werkt, maken we niet al te groot. Per hogeschool doet een persoon mee. Je kunt studenten bij het werk inschakelen, collega-opleiders of leraren basisonderwijs. Zij kunnen desgewenst ook een deel onze bijeenkomsten bezoeken.

Een hogeschool doet mee voor een periode van twee jaar.
Uiteraard mag men na een jaar stoppen als de opdrachtgever op een hogeschool vindt dat het werk niet voldoende oplevert.

Niemand heeft ooit tijd. Wij wel. We hebben de tijd. We komen vier dagen per jaar bij elkaar. En de hogeschool wordt een of twee maal per jaar bezocht voor gezamenlijk ontwerpen of onderzoeken (kan in allerlei verbanden, ook tijdens bijeenkomsten met studenten, learning communities op een basisschool, e.d.). Elk jaar bezien we of onze vierde gezamenlijke dag ook door meer studenten van de eigen hogeschool kan worden bezocht, zodat een kleine conferentie ontstaat.

Het R&D programma heeft langlopend onderzoek- en ontwerpwerk, maar steeds zo dat je er vrolijk bij kunt blijven. Wetenschap is bij ons niet hetzelfde als dodelijk saai, meer een kwestie van zorgvuldigheid: we kennen de waarheid niet, ook al zoeken we er naar. We leveren producties op die anderen inspirerend kunnen vinden, maar die nooit iemand ervan ontslaan eigen verantwoordelijkheid te nemen. Al onze digitale producties (teksten, video, blogs, e.d.) worden minimaal in het besloten deel van deze site geplaatst en zijn dan beschikbaar voor alle deelnemende hogescholen (voor alle docenten, studenten en andere betrokkenen). Sommige producties zullen we geschikt vinden voor het openbaar deel van de website; die kunnen dan door alle bezoekers vrijelijk worden gebruikt.

Jaarlijks stellen we vast aan welke vragen en deelonderzoeken we willen werken en wie dat doen. De deelonderzoeken kunnen ook uitgevoerd worden door studenten, bijvoorbeeld tijdens een minor of als afstudeerproject, en maken dan deel uit van het curriculum van de hogeschool.

Het R&D programma heeft een duidelijke structuur. De structuur  helpt ons werk overzichtelijk te houden en iedereen in staat te stellen om terug te vinden waar je juist naar op zoek was.

We houden van verhalen, beelden. En worden er steeds handiger in het educatief reperoire te benoemen dat we studenten eigen willen maken.

We zoeken niet naar DE structuur voor nieuwe opleidingspramma's, maar maken diverse arrangementen op basis van het beschikbare materiaal en literatuur.

Enkele deelonderzoeken:

1. De mooiste onderwijsverhalen. Woord en beeld.
Waar staan we voor? En hoe dragen we dat aan leraren en a.s. leraren over? Door onderwijsverhalen in woord en beeld. We zoeken naar de allermooiste verhalen en beelden. Deze verhalen vormen het narratief fundament van ons R&D programma. We zullen leraren en a.s. leraren uitnodigen hun eigen mooiste onderwijsverhalen toe te voegen aan onze verzameling. In de verzameling kunnen ze hun eigen strijd ‘the survival if the fittest story’ gaan voeren.
Uiteraard zullen we onze verhalen analyseren. Wat is er mooi aan? Kunnen we iets van een onderwijsfilosofie uit de verhalen destilleren? En ook: wat kunnen we doen om leraren en a.s. leraren te helpen bij het ontwerpen van onderwijs dat vergelijkbare verhalen oplevert?

2. Op zoek naar het geheim van een kleuterleidster
Eerder onderzoek naar het vakmanschap van Aly Liefhebber, inspirerend kleuterleidster te Enkhuizen, is verborgen in het technisch verouderde computerprogramma 'Het Kleuterhuis' (Bureau Educatief Ontwerpen). De inhoud wordt geactualiseerd en als ontwerpsessies aan www.kleuteronderwijs.com toegevoegd.

3. Het ontwerpverhaal van een student met doorzettingsvermogen
We volgen intensief een student die uit alle macht wil proberen de wereld van spelen en leren op haar stageschool voor kinderen open te stellen. Er ontstaat een ontwerpverhaal, met verschillende episodes, die in nascholing en opleiding opnieuw te benutten is. Bovendien is de werkvorm op opleidingen herhaalbaar: meer studenten gaan dan onderwijs ontwikkelen en daar ontwerpverhalen bij maken.

4. Structuur voor kennisontwikkeling: de lege dozen die we gaan vullen
Langzaam maar zeker krijgen we meer greep op een structuur voor onze kennis- en schoolontwikkeling. Een niet rigide model waarin kernbegrippen in samenhang worden beschreven.

5. Curriculumbewustzijn
Een belangrijk nieuw woord. We gaan ervan uit dat onderwijs - hoe dan ook - gediend is met leraren die over curriculumbewustzijn beschikken. Dat helpt om te beginnen te voorkomen dat men zich blind aan een methode overgeeft. Observeren en improviseren zijn ook gebaat bij curriculumbewustzijn.
Een hierbij passend deelproject betreft de eisen die de inspectie momenteel stelt. Een lerares in de onderbouw zegt: “Ik zou wel meer ruimte willen maken voor spel, maar dan halen de kinderen de toetsen niet.” Hoe ziet de inspectie dit? Welke eisen stelt men?

6. Verleidingen in de leeromgeving.
Verleiden tot spelen en leren door inrichting van de materiele leeromgeving. Op zoek naar een verzameling te beproeven objecten.

7. Observeren-anno-nu

8. Het schuivenspel: bepaal je eigen zone van naaste ontwikkeling
Je wilt op weg, maar waarheen? Wat zijn de eerste stappen?

9. Ontwerpen als proces
Aangeklede stappenschema's als hulpmiddelen, zoals: idee en verwachtingen; observeren; improviserende interactie; nieuw idee en nieuwe verwachtingen.