Op zoek naar mooi kleuteronderwijs

Deelnemers aan het R&D programma Kleuteronderwijs ontwerpen en onderzoeken hebben een kristalheldere bedoeling:
Het verbeteren en verrijken van het opleidingsonderwijs over het werken met jonge kinderen op de basisschool.  

Deelname vindt plaats op uitnodiging.

 

Op zoek naar mooi kleuteronderwijs

Deelname en deelonderzoeken

Over R&D programma's voor lerarenopleidingen

 

Het R&D programma is niet gebaseerd op een enkele opvatting over het onderwijs aan kleuters. Wel zien de deelnemers dat het huidige opleidingsaanbod langzaam maar zeker is verschraald. Er is te weinig tijd voor dit opleidingsonderwijs en het aanbod is te beperkt. Deelnemers aan het programma zien hoe de huidige generatie studenten positie moet bepalen, en vakmanschap moet ontwikkelen, tussen twee uitersten. Enerzijds is er de wereld van de toetsen, de testen, de methodes, de instructielessen en de werkbladeren. Anderzijds de wereld van spelende en lerende kinderen.

Het R&D programma berust niet op een vooringenomen standpunt. Er ligt aan het werk geen kant-en-klaar pedagogisch concept van onderwijs ten grondslag. Er is geen keuze gemaakt tussen 'ontwikkelingsgericht', 'ervaringsgericht', 'programmagericht' kleuteronderwijs. Wel is duidelijk dat de wereld van spelende en lerende kinderen op dit moment het meest in de verdrukking dreigt te komen. Die wereld verkennen we daarom van harte als eerste. Hoe ziet mooi kleuteronderwijs er dan uit?

Medio 1985. Kleuterschool De Bosanamoon in Amsterdam heft zich op. Men wil niet meedoen met de integratie met de lagere school.

Bij het afscheid maakt men een boekje. Netty Wissingh, de leidster en drijvende kracht van de Bosanemoon, schrijft in het voorwoord: "We lezen over teamvorming, eigen identiteit, ononderbroken ontwikkeling, doelstellingen, werkwijze, activiteitengerichte aanpak, eindniveau's, beoordelen, evalueren, enz. Lichte duizelingen, even de ogen dicht en goed adem halen. Wij krijgen beelden van onze kinderen en we weten, hier hebben we niets aan. Bij de ouwe kranten met die woordbrei. We weigeren 1 minuut van onze kostbare tijd in deze zinloze korvee te steken." En even verder: "Zijn we massaal op de vlucht voor kinderen?" "We worden ziek bij de gedachte te moeten werken in een school vol vastgelegde pedagogische bedoelingen."

Krachtige taal uit een niet zo ver verleden. Er was eens...

De schoolwereld van de spelende en lerende kleuters...

Hamvragen:
De schoolwereld van spelende en lerende kinderen is veelvormig, niet in 1 boekje te vangen, we gaan op zoek naar veel meer krachtige voorbeelden en vragen dan: Hoe bouwen we de schoolwereld van spelende en lerende kinderen ( opnieuw) in de opleiding in? En: Hoe helpen we studenten dit onderwijs uit te voeren, te ontwerpen, te onderzoeken en dan zo dat zij zich doelbewust verder ontwikkelen, ergens binnen de uitersten van programmagericht en kindgericht werken.

Literatuur:
Ed Leeflang, Dorus Gerritse, Ethel Portnoy, Wim van Gelder, Henk Hoeben, Bert Schierbeek, Er was eens een kleuterschool, APS/drukkerij Ten Brink Meppel, z.j. (ws 1985). Foto's (hierboven gebruikt) van Madeleen Ladee.