Overzicht van alle nieuwsberichten

 

Inspectiekader en kleuteronderwijs
Veel leraren in het kleuteronderwijs ervaren in hun werk een spanning met de eisen die door de inspectie worden gesteld. In de praktijk bestaan hierover de nodige misverstanden, zoals de veronderstelling dat het inspectiekader een schoolse aanpak in de onderbouw inhoudt. We gingen op zoek naar de aspecten van het inspectiekader die voor het kleuteronderwijs van belang zijn.
Lees meer!

Nieuwe deelonderzoeken gestart:

Ontwerpverhaal tussen uitersten: programmagericht vs ervaringsgericht.

Oftewel: verplichte werkjes van drie kwartier vs spelend leren. Dit deelonderzoek wordt uitgevoerd door een aanstaande leraar, vierdejaars student aan een lerarenopleiding. "Ik wil meer uit kinderen halen", schrijft de student in haar onderzoekplan, "en uitzoeken welke combinatie van ervaringsgericht en programmagericht werken voor mij het beste is. Want als je dit niet weet, kan het twee keer fout gaan. Programmagericht ontaardt dan in verplichte lesjes van drie kwartier en ervaringsgericht ontaardt in 'drie kwartier in hoeken spelen zonder bemoeienis'." Wekelijkse rapportage van voortgang, via beelden en verhalen, gevolgd door ontwerpsessies en studie, moet leiden tot een ontwerpverhaal waarin later ook andere studenten verwikkeld raken. We oefenen hier meteen ook met een mogelijk herhaalbare R&D werkvorm voor aanstaande leraren.

Onderzoek naar eisen inspectie gestart
Veel leraren in de onderbouw voelen zich beklemd onder toets- en testdwang, blijkt onder meer uit onderzoek van het AOB. Men verwijst vaak naar de inspectie als boosdoener: de inspectie zou het schools werken met kleuters afdwingen. Maar is dit zo? Dat willen we graag weten. Onderzoek is gestart naar de eisen die de inspectie echt stelt. Dwingt de inspectie werkelijk een onderwijsconcept af? Een nieuwe vorm van staatspedagogiek? Je kunt het je nauwelijks voorstellen. Hoog tijd dus om de feiten nog eens op een rijtje te zetten!
Dit onderzoek maakt deel uit van het meer omvattende project over 'curriculumbewustzijn' dat onderdeel is van het R&D programma 'Kleuteronderwijs ontwerpen en onderzoeken'.

De mooiste onderwijsverhalen in beeld
"Vertel me je mooiste onderwijsverhaal en ik weet welke leraar je wilt zijn." Met een kleine groep duiken we eerst in de videoarchieven van enkele lerarenopleidingen en ondersteunende instituten om het allermooiste onderwijs te zoeken. Het R&D programma 'kleuteronderwijs ontwerpen en onderzoeken' heeft een narratieve basis. Onderwijsverhalen vormen in de regel het vertrekpunt van ontwerpsessies, onderzoeksvragen, analyse van onderwijsfilosofie en repertoire-ontwikkeling. De verhalen waar je glimogen van krijgt (of houdt) die zoeken we! De verhalen waarvan je zegt: zo zou ik het vaker willen, dit is goed onderwijs. De verhalen die je perspectief bieden: daar wil ik naar toe werken. De verhalen die zonder het te zeggen je eigen onderwijsfilosofie vertellen. Het moet een groeiende en veelzijdige verzameling worden...